INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU VE SPOLEČNOSTI M G L S.R.O.

◂ Zpět na aktuality

Projekt: INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU VE SPOLEČNOSTI M G L S.R.O. byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíl projektu je zavést ve výrobě nový inovovaný proces výroby a zahájit výrobu nového inovovaného produktu.

Registrační číslo projektu:     CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020157

Publicita ke stažení: zde