Aktuality

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM M G L S.R.O.

11.05.2022 Projekt: VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM M G L S.R.O. Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity v rámci VaV ve společnosti MGL s.r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti pryží a to s ohledem na zvýšení technických hodnot výrobků (inovace…

Pořízení 3D tiskárny.

26.11.2021 Pořízení 3D tiskárny k tisku prototypů a náhradních dílů.

INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU VE SPOLEČNOSTI M G L S.R.O.

03.08.2020 Projekt: INOVACE VÝROBNÍHO PROCESU VE SPOLEČNOSTI M G L S.R.O. byl spolufinancován Evropskou unií. Hlavní cíl projektu je zavést ve výrobě nový inovovaný proces výroby a zahájit výrobu nového inovovaného produktu.Registrační číslo projektu:     CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020157 Publicita ke stažení: zde

Pořízení stroje pro 2K vstřikování

05.03.2020 Plně elektrický 2K vstřikolis s uzavírací silou 80 t.

IMPLEMENTACE PRVKŮ PRŮMYSLU 4.0

01.12.2019 Úspěšné čerpání z evropských fondů pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).Předmětem projektu je pořízení osmi nových strojů. Realizace projektu podpoří růst společnosti, posílí její konkurenceschopnost a přispěje k rozvoji regionu,ve kterém společnost…

ŠKOLICÍ STŘEDISKO

01.01.2019 Projekt: ŠKOLICÍ STŘEDISKO M G L S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií Hlavním cílem projektu je vybudování střediska, určeného pro vzdělání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelskémsektoru, a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Název projektu: ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO M G L…

Rozšíření technologického vybavení

01.11.2016 Úspěšné čerpání z evropských fondů pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).Předmětem projektu je pořízení osmi nových strojů. Realizace projektu podpoří růst společnosti, posílí její konkurenceschopnost a přispěje k rozvoji regionu,ve kterém společnost…