VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM M G L S.R.O.

◂ Zpět na aktuality

Projekt: VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ CENTRUM M G L S.R.O.

Předmětem projektu je rozšíření inovační kapacity v rámci VaV ve společnosti MGL s.r.o. Zaměření podpořeného pracoviště bude vývoj v oblasti pryží a to s ohledem na zvýšení technických hodnot výrobků (inovace produktu) a zefektivnění procesů (inovace procesů).

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024228

Publicita ke stažení: zde