IMPLEMENTACE PRVKŮ PRŮMYSLU 4.0

◂ Zpět na aktuality

Úspěšné čerpání z evropských fondů pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).
Předmětem projektu je pořízení osmi nových strojů. Realizace projektu podpoří růst společnosti, posílí její konkurenceschopnost a přispěje k rozvoji regionu,
ve kterém společnost provozuje svoji činnost a zvýší také zaměstnanost v tomto regionu.
Název projektu: Rozšíření technologického vybavení
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006519
Délka projektu: 1.2.2016 – 31.10.2017